Fyzické akcie, opce, akcie CFD a rozdíl mezi nimi

Obchodování s akciemi je pro širokou veřejnost zřejmě nejlépe teoreticky pochopitelné. Nakoupit levně a prodat draze, tomu rozumí asi každý Potom už značně méně lidí ví, že lze obchodovat i jiné instrumenty, jako jsou např. komodity a forexové měnové páry, či zajímavějšími způsoby jako např. CFD, opcemi a další.

V tomto článku si vysvětlíme rozdíly mezi nimi a popíšeme si je blíže.

Jako contract for difference (CFD) se označuje smlouva mezi dvěma stranami, „kupujícím“ a „prodávajícím“, která přikazuje prodávajícímu zaplatit kupujícímu rozdíl mezi aktuální hodnotou aktiva a jeho hodnotou k okamžiku uzavření smlouvy. Je-li tento rozdíl záporný, platí místo toho kupující prodávajícímu. CFD jsou finanční deriváty, které umožňují investorům těžit z nárůstu (dlouhá pozice) nebo poklesu (krátká pozice) cen podkladových finančních instrumentů a často se používají ke spekulaci na tyto ceny.
Jedná se o tzv. derivát, což znamená, že cena CFD je odvozena od určitého podkladového aktiva Deriváty jsou vysoce spekulativní nástroje, které umožňují velké zisky s malými kapitálovými investicemi, ale jsou také spojeny s vysokou mírou rizika a mohou vést k vysokým ztrátám. Proto by s nimi měli obchodovat pouze zkušení obchodníci.
Obchodování s CFD však zahrnuje pro investory i obrovská rizika, protože pákový efekt funguje v obou směrech. I malá změna ceny podkladového aktiva tak může vést k obrovským ztrátám, čemuž by investoři měli přizpůsobit velikost pozice. Tržní cena CFD se může lišit od skutečných cen na burze.

Rozdíl mezi CFD akciemi a fyzickými akciemi
Největším rozdílem je fakt, že narozdíl od fyzických akcií, se nestáváte při obchodování s CFD akciemi jejich vlastníkem
Nyní se podívejme na další z rozdílů mezi CFD a fyzickými akciemi.
U fyzické akcie jste sice vlastníkem ale nemáte finanční páku, u CFD akcie je to naopak.
Fyzická akcie může být dlouhodobá investice, CFD akcie ne.
Dále s CFD akciemi můžete vydělávat na propadu ceny, u fyzických akcií nikoliv a swapové poplatky u fyzických akcií nemáte ale u CFD akcií ano.
Každý druh akcie má své výhody, je už pak jen na vás, jakou máte strategii nebo preference.

Co jsou to Opce
Opce je smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, která dává kupujícímu právo (neukládá mu však povinnost) prodat nebo koupit od prodávajícího konkrétní aktivum (tzv. podkladové aktivum) za konkrétní cenu buď v určitý čas (evropská opce) anebo kdykoliv až do data vypršení kontraktu (americká opce).
Opce může být buď kupní (call), nebo prodejní (put), což znamená buď právo koupit, či prodat.
Podobně jako CFD jsou i Opce další z finančních nástrojů ze skupiny derivátů, avšak fungují na diametrálně odlišném principu. Jedná se o smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím, která umožňuje kupujícímu nakoupit nebo prodat určité aktivum za předem dohodnutou cenu během předem dohodnutého období. Svým způsobem jsou Opce velmi identické futures kontraktům s jedním podstatným rozdílem – majitel opce není k následné koupi/prodeji zavázán a může od ní odstoupit v případě, že to pro něj není výhodné.
Důležitým faktorem je zde rozdíl mezi ztrátou a ziskem. Jako poptávající můžete přijít maximálně o opční prémii, zaplacenou na začátku, avšak váš zisk může růst teoreticky do nekonečna. Kdežto prodávající to má přesně naopak. Jeho maximální výše zisku je opční prémie, zatímco ztráta může růst a růst.

Další články

Výsledky našich traderů
Patrik Urban

Jak na ziskový Swing Trading?

https://www.youtube.com/watch?v=FBLpOSfCT4g Naše nová analýza se zaměřuje na Otu ze Slovenska, který úspěšně prošel Ověřením na EverAccountu s kapitálem 50 000 dolarů. Oto obchoduje různé trhy,

Přečtěte článek

ENG

CZ

ESP