Jak se vypočítá celkový drawdown?

Celkový drawdown je omezen maximální ztrátou ve výši 10% počáteční velikosti účtu. V každé fázi proto nesmí váše equity na účtu EverAccount klesnout pod 90% počáteční velikosti účtu. To znamená, že equity by měl být vždy vyšší než 90 % původní velikosti účtu, aby nedošlo k porušení pravidel.

Například u účtu s hodnotou 100 000 USD je maximální limit ztráty (10%) 10 000 USD. Pokud je tedy váše equity vyšší než 90 000 USD, nepřekročíte celkový drawdown.

Všimněte si, že celkový drawdown se neresetuje každý den jako denní drawdown.

Všimněte si také, že equity zohledňuje uzavřené a otevřené pozice.

Často kladené dotazy

Máte nějaké další otázky? Obraťte se na nás na chatu nebo nám pošlete e-mail.

Jsme k dispozici 7 dní v týdnu.