Progresivní plán

Máme zájem o dlouhodobou spolupráci s obchodníky. Pokud uvidíme, že jste dlouhodobě konzistentní, budeme váš kapitál průběžně navyšovat podle našeho progresivního plánu. Tímto způsobem si můžete vyplácet podíl z měsíčních zisků, které vygenerujete, a zároveň si průběžně zvyšovat zůstatek na účtu EverAccount. Větší účet vám pomůže dosáhnout vyšších zisků při zachování stejného % rizika.

Co získáte v našem Progresivním plánu?

Jaké jsou podmínky progresivního plánu?

Pokud budete důslední, zvýšíme velikost vašeho účtu EverAccount. Abyste mohli získat podporu, musíte ve 4 po sobě jdoucích měsících vygenerovat alespoň 10% zisk. To je 2,5 % měsíčně. Z těchto 4 měsíců musí být provedeny 2 výplaty. V době navýšení musí být zůstatek na účtu obchodníka vyšší než počáteční zůstatek na účtu.

Pokud tyto podmínky splníte, zvýšíme vám počáteční velikost účtu o 25 % každé 4 měsíce a při prvním zvýšení zvýšíme rozdělení zisku z 80/20 na 85/15. Při druhém zvýšení zvýšíme rozdělení zisku na 90/10. Tento poměr zisku se mění u účtů, které nově splnily tyto podmínky. Pokud splníte podmínky, zvýšíme velikost vašeho účtu EverAccount až na 25 mil. Kč.

Jak aktivovat Progresivní plán?

Pokud jste splnili podmínky a chcete využít náš progresivní plán, jednoduše nás požádejte o jeho aktivaci při výplatě. Otevřeme vám nový účet EverAccount s vyšším zůstatkem a nastavíme vám vyšší rozdělení zisku pro příští obchodní cyklus.

Jak to může vypadat?

Níže si můžete prohlédnout příklad, jak může vypadat naše spolupráce v praxi. Začínáte se základním nastavením podílu, kdy 80% připadá na vás a 20% na nás. Pokud splníte výše uvedené podmínky, po 4 měsících se váš podíl posune na 85/15 a zároveň navýšíme váš původní účet EverAccount o 25 %. Pokud budete i nadále důsledně obchodovat a plnit všechna pravidla, v následujících 4 měsících se váš podíl posune na 90/10 a my váš počáteční účet EverAccount opět navýšíme o 25 %.

V následujícím čtyřměsíčním období budete mít podíl 90/10 a my vždy navýšíme váš počáteční kapitál na účtu o 25 % až do maximální alokace 1 milion USD na obchodníka.

80% / 20%

EverAccount 5 mil. Kč

85% / 15%

EverAccount +25%

$250,000

90% / 10%

EverAccount +25%

$300,000

Začátek

Za 4 měsíce

Za 8 měsíců

Zahájení spolupráce:

80% / 20%

EverAccount 200 000 USD

Za 3 měsíce

85% / 15%

EverAccount +20%

240 000 USD

Za 6 měsíců

90% / 10%

EverAccount +20%

288 000 USD